Godkjenninger

Søker i tiltaksklasse 1

Prosjektering av overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 1

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1

Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1

Utførelse av overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2

Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1

Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1

Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1

Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1

Kontroll ov overordnet ansvar for  utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2

Utover dette søker vi lokal godkjenning for de arbeider som ligger utenfor disse ansvarsområder.

mestermerker

Belegningsstein

Alt i belegningsstein

Engebretsen Ingeniør Entreprenør AS | Org.nr: 989 182 943 MVA, Foretaksregisteret | Birkerbeinerveien 1, 3517 Hønefoss

.